Pentru ofertă preț

0269 233 012

Logo
Politica Privind Confidențialitatea și Securitatea Datelor Personale
ROMSTAR SRL este dedicat în totalitate protejării confidențialității tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectează, prelucrează și stochează.
Această Politică privind confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal se referă la:

1. Date cu caracter personal
2. Colectare si modalitate de colectare
3. Scopul si durata colectarii datelor
4. Transmiterea datelor cu caracter personal
5. Protejarea datelor
6. Drepturile utilizatorilor
7. Exercitarea drepturilor
8. Contact

Detaliere

1. Date cu caracter personal
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) datele Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.
Exemple de date cu caracter personal: un nume și prenume; o adresă de domiciliu; o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația; o adresă de protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie.

2. Colectare si modalitate de colectare

Datele pe care le transmiteți prin intermediul formularelor disponibile pe acest website (cerere de ofertă, comanda sau formular de contact) în format fizic sau digital, prin intermediul mesajelor e-mail transmise către noi sau în urma apelurilor telefonice.
Date culese în mod automat
In momentul în care accesați site-ul nostru nu colectăm și nu procesăm nici o informație în mod automat pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat.

3. Scopul si durata colectarii datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
ROMSTAR SRL va prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră.
• Pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea.
• Pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare.
• Pentru conformare cu legile in vigoare.
• Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.
Vom prelucra aceste date pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

4. Transmiterea datelor cu character personal

Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi. Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale.

5. Protejarea datelor

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. ROMSTAR SRL a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. ROMSTAR SRL asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.
ROMSTAR SRL utilizează metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.
Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul acestui website fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice).

6. Drepturile utilizatorilor

Acces, Informare, Rectificare și Obiecție
Ne puteți contacta și vă vom da detalii referitoare la informațiile personale pe care le-am colectat și prelucrat în legătură cu dumneavoastră și despre scopurile în care sunt utilizate aceste date.
Aveți dreptul să corectați orice informații personale incorecte, incomplete, învechite sau inutile stocate în legătură cu dumneavoastră.
Puteți contesta anumite utilizări ale informațiilor personale dacă aceste date sunt prelucrate în alte scopuri decât scopurile necesare pentru îndeplinirea serviciilor noastre sau pentru respectarea unei obligații legale. De asemenea, puteți contesta orice prelucrare ulterioară a informațiilor personale după acordul prealabil dat.
Ștergerea și dreptul de a restricționa prelucrarea
De asemenea, ne puteți solicita să ștergem informațiile personale din sistemele noastre. Vom respecta această solicitare dacă nu avem un motiv legitim pentru a nu șterge datele. După ștergerea datelor, s-ar putea să nu putem șterge imediat toate copiile reziduale din toate sistemele noastre. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.
Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea anumitor informații personale, însă acest lucru poate conduce la mai puține posibilități de a beneficia de serviciile oferite.
Dreptul la portabilitate
Aveți dreptul să primiți informațiile personale furnizate de dumneavoastră într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit.

7. Exercitarea drepturilor

Aceste drepturi pot fi exercitate prin completarea formularului de contact, fie in format fizic pe adresa firmei noastre sau prin intermediul unui e-mail la office@autoromstar.ro.

8. Cum ne puteți contacta
Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, sunteți binevenit să ne contactați în orice moment:
Adresa: N. Iorga 34, SIBIU
Telefon:
0724530575
0369405035
0269 233012
Fax:
0269 233012
E-mail:
office@piesesibiu.ro
autoromstar@yahoo.com
comenzi@piesesibiu.ro

Created with real in Transylvania.

PURPUR media